Αρμόδια Υπηρεσία

Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης του τόπου κατοικίας του ενδιαφερομένου.

Προϋποθέσεις

● Για τους ναυτικούς πρέπει να συμπληρωθεί ένα (1) έτος για την αντικατάσταση των κρατικών πινακίδων

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

● Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση (το παρόν έντυπο)

● 'Αδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου

● Κρατικές πινακίδες αυτοκινήτου

● Παράβολο Δημοσίου Ταμείου ή έντυπο 30 ΕΥΡΩ. Σε περίπτωση αντικατάστασης πινακίδων για δεύτερη ή τρίτη φορά απαιτείται παράβολο 60 ΕΥΡΩ

● Βεβαίωση που εκδίδεται από αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών (Πλ. Αγ. Νικολάου, Πειραιάς, τηλ. 2104511389) αφού προσκομιστεί εκεί το αυτοκίνητο μαζί με την άδεια κυκλοφορίας, φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού τελωνείου και εξουσιοδότησης αν δεν είναι ο ίδιος. (Ισχύει για πολύτεκνους και για μετοικούντες. Δεν ισχύει για ναυτικούς)

Διαδικασία

Διάρκεια έκδοσης της πράξης

Εξαρτάται από την αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Ν.Α.

Κόστος

30 ευρώ. Σε περίπτωση αντικατάστασης πινακίδων για δεύτερη ή τρίτη φορά απαιτείται παράβολο 60 ευρώ.

 

ΠΗΓΗ:Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Greek English French German Russian Spanish Swedish

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

entypa.info