Διεθνής άδεια οδήγησης για όλους όσους θέλουν να ταξιδέψουν στο εξωτερικό ώστε να έχουν τα απαραίτητα έγγραφα μαζί τους στο ξένο κράτος. Απαραίτητο είναι επίσης η ασφάλιση του οχήματος να γίνει διεθνής σε περίπτωση ατυχήματος και σημαντικό η διεθνής οδική βοήθεια για κάθε περίπτωση. Επίσης για επαγγελματικά οχήματα χρειάζεται και πιστοποιητικό διεθνές το λεγόμενο και ως πολύπτυχο

> Διεθνής άδεια οδήγησης
> Διεθνές πιστοποιητικό αυτοκινήτου (πολύπτυχο)
> Ενημέρωση - πληροφορίες
> Διεθνής ασφάλιση
> Οδική βοήθεια


Διεθνής άδεια οδήγησης
· Σε ορισμένα κράτη της Ευρώπης που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως επίσης και σε όλες της χώρες των άλλων ηπείρων, χρειάζεστε τη διεθνή άδεια οδήγησης προκειμένου να οδηγήσετε αυτοκίνητο, είτε το δικό σας είτε ενοικιαζόμενο.
· Η διεθνής άδεια οδήγησης χορηγείται αυθημερόν από τα κατά τόπους Γραφεία της ΕΛΠΑ.Για περισσότερες πληροφορίες για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τη διαδικασία έκδοσης μπορείτε να επισκεφθείτε το δικτυακό τόπο της ΕΛΠΑ 

Γραφεία ΕΛΠΑ που εκδίδουν διεθνή άδεια οδήγησης:
Αθήνα: Μεσογείων 395 Αγ. Παρασκευή
Μεσογείων 2-4, Αμπελόκηποι

Διεθνές πιστοποιητικό αυτοκινήτου (πολύπτυχο)
Στα κράτη της Ασίας και της Αφρικής (όχι της Ευρώπης) απαιτείται από τις εκεί τελωνειακές αρχές, κατά την είσοδο ενός αυτοκινήτου με ξένες πινακίδες κυκλοφορίας, το διεθνές πιστοποιητικό πορείας (πολύπτυχο).

Το πιστοποιητικό αυτό εκδίδεται από την ΕΛΠΑ αυθημερόν, με την προσκόμιση της ελληνικής άδειας κυκλοφορίας του αυτοκινήτου και της ταυτότητας του ιδιοκτήτη του. Στοιχίζει 105 ΕΥΡΩ και καλύπτει πολλαπλά ταξίδια (10 για Ι.Χ. αυτοκίνητα και 25 για φορτηγά) που θα πραγματοποιηθούν μέσα σ· ένα δωδεκάμηνο. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε και το δικτυακό τόπο της ΕΛΠΑ 
Το πολύπτυχο δεν χορηγείται αυθημερόν

Ενημέρωση - πληροφορίες
Πλήρως ενημερωμένους οδικούς χάρτες, τόσο της Ελλάδας όσο και των περισσοτέρων κρατών της Ευρώπης, μπορείτε να προμηθευθείτε από τα κατά τόπους γραφεία της ΕΛΠΑ σε όλη τη χώρα. Εξ άλλου το τουριστικό τμήμα της ΕΛΠΑ δίνει τηλεφωνικώς, στο 901 124 1600, πληροφορίες τουριστικής φύσης για την Ελλάδα και το εξωτερικό.


Διεθνής ασφάλιση
Από την ασφαλιστική εταιρία που καλύπτει το αυτοκίνητό σας πρέπει να προμηθευθείτε το διεθνές ασφαλιστήριο (πράσινη κάρτα) που ενδέχεται να σας ζητηθεί στα σύνορα του ξένου κράτους.


Οδική βοήθεια
Αν, οδηγώντας στο εξωτερικό, χρειασθείτε κάποια πληροφορία ή οδική βοήθεια για το αυτοκίνητό σας, μπορείτε να απευθυνθείτε στην Εθνική Λέσχη Αυτοκινήτου ή Τουρισμού της συγκεκριμένης χώρας, εφ' όσον είσαστε συνδρομητές στην ΕΛΠΑ. Θα εξυπηρετηθείτε κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο μόνο αν έχετε εφοδιασθεί με το βιβλιάριο Διεθνούς Αυτοκινητιστικής Εξυπηρέτησης (ΔΑΕ) που διατίθεται από τα κατά τόπους γραφεία της ΕΛΠΑ αντί 20 ΕΥΡΩ.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Greek English French German Russian Spanish Swedish

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

entypa.info
Διαφήμιση