ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΜΕΙΩΣΗΣ ΑΞΙΑΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
1ο έτος
μήνες
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
μηνιαία απομείωση 1,30 %
1,3 2,6 3,9 5,2 6,5 7,8 9,1 10,4 11,7 13 14,3 15,6
.
2ο έτος
μήνες
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
μηνιαία απομείωση 0,70 %
16,3 17 17,7 18,4 19,1 19,8 20,5 21,2 21,9 22,6 23,3 24
.
3ο έτος
μήνες
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
μηνιαία απομείωση 0,50 %
24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30
.
4ο έτος
μήνες
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
μηνιαία απομείωση 0,40 %
30,4 30,8 31,2 31,6 32 32,4 32,8 33,2 33,6 34 34,4 34,8
.
5ο έτος
μήνες
49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
μηνιαία απομείωση 0,40 %
35,2 35,6 36 36,4 36,8 37,2 37,6 38 38,4 38,8 39,2 39,6
.
6ο έτος
μήνες
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72
μηνιαία απομείωση 0,40 %
40 40,4 40,8 41,2 41,6 42 42,4 42,8 43,2 43,6 44 44,4
.
7ο έτος μήνες 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84
μηνιαία απομείωση 0,40 %
44,8 45,2 45,6 46 46,4 46,8 47,2 47,6 48 48,4 48,8 49,2
.
8ο έτος μήνες 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96
μηνιαία απομείωση 0,40 %
49,6 50 50,4 50,8 51,2 51,6 52 52,4 52,8 53,2 53,6 54
.
9ο έτος μήνες 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108
μηνιαία απομείωση 0,30 %
54,3 54,6 54,9 55,2 55,5 55,8 56,1 56,4 56,7 57 57,3 57,6
.
10ο έτος μήνες 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
μηνιαία απομείωση 0,30 %
57,9 58,2 58,5 58,8 59,1 59,4 59,7 60 60,3 60,6 60,9 61,2
.
11ο έτος μήνες 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132
μηνιαία απομείωση 0,30 %
61,5 61,8 62,1 62,4 62,7 63 63,3 63,6 63,9 64,2 64,5 64,8
.
12ο έτος μήνες 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144
μηνιαία απομείωση 0,20 %
65 65,2 65,4 65,6 65,8 66 66,2 66,4 66,6 66,8 67 67,2
.
13ο έτος μήνες 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156
μηνιαία απομείωση 0,20 %
67,4 67,6 67,8 68 68,2 68,4 68,6 68,8 69 69,2 69,4 69,6
.
14ο έτος μήνες 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168
μηνιαία απομείωση 0,10 %
69,7 69,8 69,9 70 70,1 70,2 70,3 70,4 70,5 70,6 70,7 70,8
.
15ο έτος μήνες 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
μηνιαία απομείωση 0,10 %
70,9 71 71,1 71,2 71,3 71,4 71,5 71,6 71,7 71,8 71,9 72

Στο συντελεστή παλαιότητας που προκύπτει με βάση τα προηγούμενα ποσοστά,
προστίθεται και ποσοστό 5% επί των διανυθέντων χιλιομέτρων δια χίλια πεντακόσια (1.500).ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Greek English French German Russian Spanish Swedish

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

entypa.info
Διαφήμιση