Οδοντιατρική Περίθαλψη

Από 1/1/2001 παρέχονται οδοντιατρικές υπηρεσίες στα παιδιά των ασφ/νων του οργανισμού (ΟΑΕΕ) ηλικίας μέχρι 16 ετών.