Δείτε και κατεβάστε το φορολογικό οδηγό για το 2013, που αφορά τα εισοδήματα του 2012. Είναι το βιβλίο με τις οδηγίες συμπλήρωσης της φορολογικής δήλωσης Ε1

Φορολογικός Οδηγός 2013